thông tin liên hệ

Đòng Đòng Hạ Thổ

Cơ sở sản xuất: Đội 8 – Thôn Thượng Phúc – Xã Tả Thanh Oai – Huyện Thanh Trì – Hà Nội

ĐT: 0934 559 698

Email: evn.hoanghai@gmail.com

Website: www.ruoudongdongnepnon.com